Terug naar nieuwsoverzicht

WDP voegt ‘s-Hertogenbosch als nieuwe locatie aan vastgoedportefeuille toe

PERSBERICHT

De site is gelegen in de directe nabijheid van de BCTN inland terminal en kan aldus genieten van multimodaal transport via spoor, weg en water op het kruispunt van de A2 en de A59. WDP zal hier een nieuwbouwmagazijn met een oppervlakte van ongeveer 50.000 m² realiseren in samenwerking met bouwonderneming Heembouw.

WDP heeft drie kavels aangekocht van Heineken, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en REW en brengt deze samen tot één logistieke hub. Deze kavels werden in de afgelopen jaren door de verkopende partijen in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij(BOM) klaargemaakt voor herontwikkeling. Op de kavel van RWE bevindt zich nu nog een buiten gebruik zijnde warmtekrachtcentrale welke zal worden gesloopt. “Onze gesprekken lopen reeds vele jaren en zijn altijd erg plezierig geweest”, aldus Rien van Ast van WDP. “Medio 2015 zijn deze in een stroomversnelling gekomen, nog ruim voor de huidige logistieke marktvraag. De geschiedenis van het terrein en de hoeveelheid betrokken partijen maakten het uitdagend, maar ik denk dat door de positieve wil en inzet van eenieder, er nu een akkoord ligt waarin alle belangen goed zijn vertegenwoordigd en dit terrein klaar is voor een mooie nieuwe logistieke toekomst.” Van Ast voegt ook toe: “Bij dit project was ook het aspect duurzaamheid van groot belang. Zo zal het gebouw worden opgetrokken volgende de BREEAM-richtlijnen en voorzien worden van zonnepanelen op het dak en oplaadpalen voor elektrische voertuigen.”

Jan  Hoskam, wethouder Economische Zaken, gemeente ’s-Hertogenbosch: “We zetten ons samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs al enkele jaren in voor het versterken van de logistieke kracht van ’s-Hertogenbosch en de regio. Het is fantastisch om te zien hoe dit zijn vruchten afwerpt met de concentratie van logistieke activiteiten op De Rietvelden. Grenzend aan de Bossche Container Terminal, waardoor de mogelijkheden van aan- en afvoer over water optimaal zijn.”

Eric Logister, wethouder van onder meer Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, gemeente ’s-Hertogenbosch: “Het bedrijventerrein De Rietvelden nadert met deze transactie de afronding van een langjarige herstructurering. Met deze investering kan dit deel van het bedrijventerrein weer een gezonde toekomst tegemoet. En voor veel werkgelegenheid zorgen. Goed om te zien dat bij de bouw wordt gekozen voor duurzame oplossingen.”