Terug naar nieuwsoverzicht

KiesZon nieuwe kennispartner van Vijfsterren Logistiek

KiesZon wil waarde tonen binnen Vijfsterren Logistiek als dé kennispartner op het gebied van ‘zonne-energie als duurzame bron van inkomsten’

Met haar partners, waaronder Montea, WDP en Rhenus, wekt KiesZon duurzame zonnestroom op, maar er zijn in Nederland nog veel onbenutte logistieke daken die in potentie duurzame energiecentrales zijn. KiesZon wil daar graag haar kennis over delen.

 

Duurzaam partnership is altijd het uitgangspunt

Wie kiest voor de zon kiest voor de lange termijn. Bij de keuze voor zonnepanelen gaat het niet om een eenmalige dienst, maar een meerjarige samenwerking. Want een zonnedak blijft, mits goed gebouwd en onderhouden, zeker 15 tot 20 jaar renderen. KiesZon staat opdrachtgevers in het hele traject bij.

 

Kennisdeling over:

• Hoe maximaal uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
• Welk financieringsmodel (operational lease, koop of dakhuur) daar het beste aan bijdraagt
• Aanvraag en toekenning van de nieuwe SDE++ subsidie regeling
• Welke randvoorwaarden (verzekering, veiligheid, geschiktheid) spelen een rol?
• Het te behalen rendement en voordelen voor huurders, omwonenden, etc.

 

 

Wie is KiesZon?

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland en sinds 2016 100% dochter van Greenchoice, organiseert binnen een operational lease, dakverhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd werkend vanuit de kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership. Zo zorgt KiesZon ervoor dat de vrij zonne-energie die voor handen is ten volle benut wordt.

 

Contact met KiesZon;

www.kieszon.nl

advies@kieszon.nl