Terug naar nieuwsoverzicht

Inspiratiesessies leveren talloze ideeën op

In september en oktober organiseerde Vijfsterren Logistiek in samenwerking met de Rabobank een viertal inspiratiesessies om bij logistieke bedrijven in de regio ideeën op te halen voor concrete samenwerkingsprojecten.

Deze samenwerkingsprojecten moeten meerwaarde creëren voor de sector logistiek, new business genereren en een boost geven aan de werkgelegenheid in de regio. Uitgangspunt is een brede samenwerking tussen bedrijven, waarbij onderwijs en overheden aansluiten en faciliteren.

Werken naar een shortlist met kartrekkers
De vier inspiratiesessies vonden plaats op vier verschillende locaties in de regio en werden gefaciliteerd door Buck Consultants. Bij alle vier zat een flink aantal ondernemers rond de tafel. Gezamenlijk leverde hun input meer dan 70 projectideeën op. De komende weken zullen we die lijst terugbrengen tot een werkbaar aantal. Daarbij zullen we ze bijvoorbeeld wegen op de mate waarin ze new business genreren voor bedrijven in de regio, de mate waarin ze kunnen leiden tot innovatie en verbetering van logistieke processen en de impact die uitvoering van de voorstellen geeft aan logistieke samenwerking in de regio. Ook zullen we kijken wie de rol kunnen vervullen van kartrekkers om samen met hen te bepalen hoe het voorstel tot uitvoering kan worden gebracht.

Een verslag van de inspiratiesessies, kunt u opvragen via info@vijfsterrenlogistiek.nl