Terug naar nieuwsoverzicht

Design Sprint van start!

Het verzamelen van digitale gegevens wordt steeds belangrijker. Ook in de agrifood- en logistieke sector kunnen we er niet meer omheen. Zo maakt dataficatie het mogelijk om bijvoorbeeld planningsprocessen te automatiseren en wachttijden te verkorten door ritteninformatie te verzamelen. Daarom organiseerde Vijfsterren Logistiek op 17 mei het seminar ‘Dataficatie in Agrifood en Logistiek’. Experts Jan Depping (Microsoft), Didy Arnold (Arnold Co-Innovatie) en Jurriaan Souer (Shintō Labs) namen de twintig aanwezigen aan de hand van praktijkcases mee in recente ontwikkelingen op het gebied van dataficatie.

Design Sprint: zelf aan de slag met dataficatie
In navolging op het seminar gaan managers van Scania, Raben Nederland, Conferm, Sieb4U, SPS bv en Boekestijn Transport met elkaar aan de slag in de Design Sprint. Onder leiding van Jurriaan Souer en Erik van Esch werken zij in vijf dagen in stappen aan een prototype; een model om dataficatie in te zetten in organisaties in de agrifood- en logistieke sector. Op maandag 20 augustus is de Design Sprint van start gegaan. Deze eerste dag stond in het teken van het begrijpen van de scope van de sprint, stap 1. Twee vragen die daarbij centraal stonden: wanneer is de sprint succesvol en welk doel willen we bereiken? Dag 2, donderdag 23 augustus, stond in het teken van divergeren en brainstormen over mogelijke ideeën om het prototype vorm te geven. Onder andere werd gekeken naar voorbeelden van dataficatie uit andere sectoren.

Op maandag 27 augustus, dag 3 van de sprint, kiezen de deelnemers de winnende ideeën en wordt het ontwerp van het prototype uitgewerkt. Het maken van een storyboard en andere technieken worden ingezet om het beoogde prototype te visualiseren. Op dag 4, op donderdag 30 augustus, wordt gewerkt aan het daadwerkelijk maken van het prototype om deze vervolgens te toetsen in stap 5 op 3 september. Tenslotte volgt medio november een seminar waar de resultaten gedeeld worden.