Terug naar nieuwsoverzicht

26 september: Seminar LCB – De leefbare stad

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2025 circa 7.3 miljoen ton CO2 te besparen door logistieke bewegingen te verduurzamen. Eén van de onderdelen van dit nationale Klimaatakkoord is om in de komende jaren maatregelen te nemen voor verduurzaming van transporten van en naar de binnenstad. Dit dient te gebeuren door het instellen van ‘Zero-Emissie-zones’. Omdat ook Brabantse gemeenten voor deze opgave staan, organiseert de Provincie Noord-Brabant in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Tilburg en Logistics Community Brabant, een gezamenlijke Brabantse aanpak voor een LEEFBARE STAD. Want door samen te werken, kunnen Brabantse gemeenten:

  • beschikbare kennis en kennisontwikkeling bundelen;
  • tijd en kosten besparen;
  • onderzoek uit laten voeren door de Brabantse kennisinstellingen.

Een gezamenlijke Brabantse aanpak om te komen tot zero-emissie doelstellingen in de Brabantse steden. Komende jaren gaan wij binnen het LCB-thema DE LEEFBARE STAD gemeentes ondersteunen in het bepalen van hun ‘zero-emissie-zones’ en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de binnenstad. Deelnemende partijen aan de kick off: provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Buck Consultants.

 

 

Programma kick off

  • toelichting op het landelijke Zero Emissie programma door Mariëtte van Empel, directeur Duurzame Mobiliteit – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • uitleg doelstellingen van het gezamenlijk Brabants programma LEEFBARE STAD door Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant.
  • vertaling van het landelijk programma naar Brabantse invulling: Roadmap ‘Verduurzaming goederen wegvervoer en stadslogistiek Brabant 2020-2030’ door Provincie Noord-Brabant en Buck Consultants International.
  • learning Community LEEFBARE STAD: meet and greet door Logistics Community Brabant.

 

Op 26 september is van 14.00 tot 17.00 uur de kick off in de Lochal in Tilburg. Begin 2020 staat er een vervolgbijeenkomst gepland

 

Meer informatie en aanmelden via de website: https://logisticscommunitybrabant.nl/events/lcb-kennisnavigator-leefbar